Fiskelyftet 2012

  • Båtar har köpts in, finns för uthyrning i Myckehällsjön och ådalen.
  • Utsättning fisk.
  • Utsättning kräftor.
  • Ingen utsättning av gös då ingen leverantör kan garantera smittfri sättfisk.
  • Sommarfisketävling Hällsjön, dagen avslutades med fiskemiddag på Furuviken.
  • Ny hemsida.
  • Ny folder.
  • 3 st korta fiskefilmer till hemsidan och Youtube.
  • Facebook
  • Bildspel för marknadsföring.
  • Fototävling
  • Annonsering.
  • Bottengarn i Hällsjön.
Projektet i stort sett enligt plan. Kontakter med utländska reseagenter utan resultat hittills. Förnyade kontakter tas. Utsättningar av risvasar görs under vår/vintern 2013.
 

Fiskefilmer