• Startsida

Projekt Hällesjö djupkartor och mobilapp

Vi har nu fått ett förhandsbesked om att projektet beviljas och en rad aktiviteter ska genomföras fram till och med 2019:

•Djupmätning och produktion av tryckta och digitala djupkartor/sjökort.
•Utmärkning med bojar av grund/stenar i sjöarna. GPS-positionering av båtplatser, vindskydd, rastplatser, parkeringsplatser, stigar.
•Kurs med Landsarkivet om bygdeforskning (hösten 2017).
•Informationsinsamling och dokumentation om byns gårdar, fäbodvallar, stigar, vandringsleder, övriga intressanta platser. Paketeras och publiceras som en mobilapp (Hällesjöappen). I appen finns kartor med gps-funktion. Även information om fiskebestånd, fiskeregler, fiskekortsförsäljare, föreningsinformation, boende. Liksom samhällsinformation, närmaste hälsocentral, hjärtstartare, bensinstation, affär m.m.

Vi har även fått positivt besked om vår "LONA-ansökan".

•Restaurering stenkista vid Kvarna.
•Spänger vid Harsjön, Backsjön och Fröståstjärn.
•Decimeringsfiska med bottengarn i Bodsjön.
•Klippa vass.
•Sommarfisketävling 22/7.
•Odla småöring i Kvarndammen för utsättning i ådalen.
•Sätta ut fisk i Harsjön, Backsjön och Fröståstjärn.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter