Rapport från provfiske i Möckelhällsjön 2011-08-15/16.

 

Bakgrund

 

Inom ramen för projektet "Fiskelyftet i Hällesjö" har Möckelhällsjön valts ut som lämplig för turistfiske efter abborre och gädda. Åtgärder har påbörjats för att förädla fiskeprodukten (risvasar, parkeringsplats, båtuthyrning, nätfiskeförbud). Provfisket genomfördes för att komplettera den bild av fiskbeståndets sammansättning som erhållits genom intervjuer med fiskerättsägare och lokala fiskare.

 

Läs rapporten »

Fångstdiagram »

Fångstprotokoll »

Längdprotokoll »