• Startsida

Ingen utsättning av öring 2020

På grund av öringsbrist hos leverantörerna sätts ingen öring ut i våra vatten 2020. Vi kommer istället att sätta ut mer röding i höst.