Fiskelyftet 2013-2014, slutet på det 3-åriga projektet.

 • Inköp bottengarn.
 • Bottengarnet lades både 2013 och 2014 i Bodsjön.
 • Lilla bottengarnet i Hällsjön 2013.
 • Utsättning fisk. 
 • Utsättning kräftor.
 • Utläggning risvasar i Hällsjön, Trossjön, Bodsjön, Lungsjön och Myckelhällsjön.
 • Etablering av samarbete med utländska reseagenter.
 • Pimpeltävling på Hällsjön.
 • Sommarfisketävling.
 • Skyltning.
 • Folder och hemsida på engelska.
 • Tjejfiskets dag 15/6 2013.
 • Testfiskegrupper från Lettland och Polen.
 • Samarbete mellan boendeuthyrare i byn.
 • Inköp konferensutrustning i form av projektor och filmduk.
 • Hällesjöfoldern - en presentation av byns företag och föreningar och deras produkter och tjänster.
 • Avslutningsmiddag med redovisning av projektet.


Fiskelyftet i Hällesjö 2011-2014.
Projektet slutfördes den 30/6 2014. Syftet med projektet var att vända en negativ utveckling med minskat antal besökande fisketurister genom att skapa en långsiktigt hållbar produkt med mycket bra fiske och god service.

Detta gjordes genom att genomföra det handlingsprogram som togs fram genom en förstudie 2010. Vissa ändringar har gjorts efter hand då vi sett andra aktiviteter som skulle ge bättre resultat. T.ex. så fanns inte decimeringsfiske med bottengarn i ådalen med från början. Vi har också avstått några aktiviteter då vi bedömt att de skulle ge liten effekt i förhållande till arbetsinsats t.ex. köra upp och underhålla skoterspår till fiskeplatser. Utplantering av gös har inte gjorts pga. att inga leverantörer kan garantera smittfri fisk.

Förbättring av fisket har gjorts genom biotopåtgärder, decimeringsfiske, utsättningar och ändring/översyn av regler. Utveckling av området genom förbättring av infrastruktur som skyltning, parkeringsplatser, vindskydd, boende, kartor. Båtar och flytringar har köpts in. Marknadsföring har skett genom att lägga upp en hemsida och facebooksida, göra foldrar, kortfilmer, bildspel. Samarbete med incomingföretag och utländska resebyråer har etablerats. Förankring i bygden har skett genom löpande information och ett antal trivselaktiviteter i kombination med information. Vi ser nu att fiskekortsförsäljningen ökar liksom uthyrning av båtar och boende i området. Kringeffekter som ökad försäljning av livsmedel, bränsle, lokalproducerade produkter är svårare att mäta men bör ha ökat i samma takt.

Vad händer sen?
Fortsatt decimeringsfiske och dokumentation som kommer att ge värdefulla kunskaper. Fortsatt arbete och utveckling av hemsida och facebook. Samverkan med föreningar och turistentreprenörer. Skapa trivsel och gemenskap med ”fisketema”. Fiskeregler ses över kontinuerligt i samverkan med angränsande fiskevårdsområden. Fortsatt försäljning via resebyråer i Polen, Lettland, Tjeckien. Hålla fortsatt bra kvalitet på fisket och ta väl hand om de fiskare som kommer till Hällesjö.

Ett stort tack!
Till alla som något sätt varit med och gjort detta projekt genomförbart: 
- föreningarna i byn.
- företagen i byn.
- alla som jobbat idellt med t.ex bottengarnstömning, fiskutsättning, utläggning risvasar m.m.
- alla som spridit positiv information om Hällesjö och fisket.