Hällesjö - djupkartor och mobilapp
dnr 2017-1282

Syftet med projektet är att utveckla besöksnäringen i Hällesjö med omnejd, öka besöksvärdet samt höja byns konkurrens- och attraktionskraft. Målet med projektet är att ta fram en gratis mobilapp för Android och iOS, trycka sjökort för distribution via hemsidor och ta fram georefererade PDF-kartor att ladda in i mobiltelefoner och tablets.

Projektet består i djupmätning och produktion av tryckta djupkartor, utmärkning med bojar av grund och stenar i sjöarna samt GPS-positionering av båtplatser, vindskydd, rastplatser, parkeringsplatser, stigar. Informationsinsamling och dokumentation samt kurs i datainsamling.

 

  • Djupkartor är klara och finns att hämta hos Gullik Nilsson Hällesjö 100, 844 98 Kälarna. Tel 076-2900262.
  • De finns också att ladda ner i din telefon eller surfplatta. Gå vidare till instruktioner
  • Markering av stenar och grund har utförts och även förnyats då isen tagit några bojar.
  1. Gul boj - risvase
  2. Röd boj - stenar och grund.
  • Mobilappen Hällesjö finns att ladda ner från Appstore och Google Play.
  • Landsarkivet har haft en utbildning på Folkets hur om hur man forskar i gamla arkiv.
  • Har du intressant information som du vill dela med dig av i appen - hör av dig till Gullik Nilsson, 076-2900262. Det kan vara historia, anekdoter, bilder m.m.

Läs mer om de första tankarna kring projektet Hällesjö djupkartor och mobilapp.