Hällesjö - djupkartor och mobilapp
dnr 2017-1282

Syftet med projektet är att utveckla besöksnäringen i Hällesjö med omnejd, öka besöksvärdet samt höja byns konkurrens- och attraktionskraft. Målet med projektet är att ta fram en gratis mobilapp för Android och iOS, trycka sjökort för distribution via hemsidor och ta fram georefererade PDF-kartor att ladda in i mobiltelefoner och tablets samt för minneskort till eget ekolod.

Projektet består i djupmätning och produktion av tryckta djupkartor, utmärkning med bojar av grund och stenar i sjöarna samt GPS-positionering av båtplatser, vindskydd, rastplatser, parkeringsplatser, stigar. Informationsinsamling och dokumentation samt kurs i datainsamling.

Läget just nu (2018-12-04):
 

  • Djupkartor är klara och finns att hämta hos Gullik Nilsson och Åsa Roos, Hällesjö 100, 844 98 Kälarna. Tel 076-2900262.
  • De finns också att ladda ner. Gå vidare till instruktioner
  • Markering av stenar och grund har påbörjats. Nu avvaktar vi hur de klarar vintern.
  • Metria bygger mobilappen. Den är förhoppningsvis klar under första kvartalet 2019.
  • Landsarkivet har haft en utbildning på Folkets hur om hur man forskar i gamla arkiv.

Läs mer om de första tankarna kring projektet Hällesjö djupkartor och mobilapp.