Ryssjan "lilla bottengarnet"

Detta bottengarn modell mindre har 17 meters landarm. Det lades ut den 19/5 i viken vid Klockars. Fångsresultatet läggs ut löpande och liksom det stora bottengarnet är syftet att rensa Hällsjön på braxen.

 

Ryssjan upptagen 25/7. Uttaget av braxen blev totalt 58 kg. Förra året tog vi ut 98 kg braxen på samma ställe.