Bottengarnet sattes ut i år också ut i Bodsjön för att sanera fiskbeståndet, främst då braxen. Det främsta syftet är att förbättra förutsättningarna för abborre, gädda och öring genom att minska det stora beståndet av braxen.

 

Fångstarm: 100 m, garnvikt c:a 250 kg, 8 ankare a' 20 kg.

Garnet lades ut 19 maj och togs upp 13 juli. Under den tiden har vi totalt tagit upp 1006 kg braxen.


Snittvikten på gäddorna som vi fångat och släppt tillbaka är 5,5 kg. 1 st ål på ca 1 kg har vi också släppt tillbaka.