Bottengarn i Hällsjön

Bottengarn/jätteryssja sätts ut i Hällsjön 2011-2013 för att sanera fiskbeståndet, främst då braxen. Det främsta syftet är att förbättra förutsättningarna för abborre, gädda och öring genom att minska det stora beståndet av braxen.

 

Fångstarm: 100 m, garnvikt c:a 250 kg, 8 ankare a' 20 kg.

Ryssja - lilla bottengarnet

Ett mindre bottengarn har köpt in och det sattes ut den 31/5 2012 vid Klockars med samma syfte som ovanstående.

 

Landarm 17 meter.

loading...