Bottengarnet sattes ut i år också ut i Bodsjön för att sanera fiskbeståndet, främst då braxen. Det främsta syftet är att förbättra förutsättningarna för abborre, gädda och öring genom att minska det stora beståndet av braxen.

Fångstarm: 100 m, garnvikt c:a 250 kg, 8 ankare a' 20 kg.

Garnet lades ut först den 18 juni på grund av en blåsig försommar och togs upp 1 augusti. Därav den jämförelsevis dåliga fångsten av endast 228 kg braxen.