• Fisket

Fiske i Hällesjö

 Vårda fisket

  • Släpp tillbaka harr och öring som ej når 30 cm.
  • I behandlade vatten gäller endast 3 fiskar/kort.
  • Gädda över 75 cm och abborre över 35 cm ska släppas tillbaka.
  • Max 1 gädda/dygn och 3 abborrar/dygn får tillvaratas.
  • Stor försiktighet ska iakttas vid isättande av båt mot bakgrund av smittorisk, kräftpest m.m. Desinficering eller torkning till absolut torrhet av båt rekommenderas.
  • I samtliga vatten råder endast handredskapsfiske och ett redskap/fiskare.
  • Fiske med levande agn såsom mört, löja eller dylikt, även rom är förbjudet i behandlade vatten.
  • Tag del av övriga bestämmelser som gäller vid fiske i området.
  • För allas trevnad: Håll naturen ren!
Sanktionsavgift vid brott mot ovanstående punkter: 500 kr. För otillåtet nätfiske 1500 kr.


Fiskekortet är personligt. Får ej överlåtas!


Fiskekort finns att köpa:

iFiske - http://www.ifiske.se/fiske-hallesjo-fvo.htm 

Hällesjö handelsträdgård, Hällesjö, tel 073-7619300

Rolf Lundberg, Åsen Hällesjö, tel 070-3777084
Sten Edvardsson, Hällesjö, tel 070-5700476

Åke Edström,  Sörbygden
Bilisten Kälarne
 

Fiskekortspriser

Priser fiskekort Hällesjö fiskevårdsområde:

Priserna gäller fr.o.m 2024-01-01

I Backsjön, Harsjön och Fröståstjärn får högst tre fiskar tas upp per fiskekort/dygn.

Ungdomar under 15 år fiskar gratis i obehandlade vatten (undantaget Myckelhällsjön).

Flytringar finns att hyra för flugfiske i Harsjön och Backsjön. Det är inte tillåtet att använda egen flytring. Pris 200 kr/dygn inklusive fiskekort.

Fröståstjärnårskort för fiskerättsägare, fastighetsägare och fast boende inom Hällesjö fiskevårdsområde250 kr
Backsjön, Harsjön, Fröståstjärndygnskort150 kr
Backsjön, Harsjön, Fröståstjärndygnskort fiskerättsägare, fastighetsägare och fast boende inom Hällesjö fiskevårdsområde80 kr
Myckelhällsjöndygnskort (gäller alla, även fiskerättsägare)50 kr
Myckelhällsjön3 -dygn (gäller alla, även fiskerättsägare)100 kr
Övriga obehandlade vattenfamiljekort, 1-dygn50 kr
Övriga obehandlade vattenfamiljekort, 3-dygn100 kr
Övriga obehandlade vattenfamiljekort, 7-dygn200 kr
Övriga obehandlade vattenfamiljekort, helår (fiskerättsägare, fastighetsägare, fast boende)150 kr

För information, kontakta:
Roland Lundström, 073-7619300
Gullik Nilsson, 076-2900262
 

Video - abborrfiske i Myckelhällsjön

Abborrfiske i Myckelhällsjön

Flugfiske i Harsjön

Flugfiske i Harsjön

Flugfiske gädda Sösjön

Flugfiske gädda Sösjön