Bottengarnet sattes ut i år ut i Bodsjön för att sanera fiskbeståndet, främst då braxen. Det främsta syftet är att förbättra förutsättningarna för abborre, gädda och öring genom att minska det stora beståndet av braxen.

 

Fångstarm: 100 m, garnvikt c:a 250 kg, 8 ankare a' 20 kg.

 

Garnet togs upp den 19/8. Uttag ur sjön: 1222 kg braxen. Många och stora gäddor: snittvikten var 5,3 kg.