Bottengarnet lades ut  11-05-03 och togs upp 11-10-08.

  • 11-05-12, ål 1,5 kg.
  • Trassel på garnet 16 maj gav liten fångst, troligen samma orsak den 22 maj.
  • 11-05-25 maj fanns återigen en ål på 1,2 kg.
  • 11-05-27, öring 4 kg.
  • 11-06-03, ål 1,2 kg.
  • 11-06-23, ål 1 kg.
  • 11-06-25, 0 kg!! Trassel på garnet?
  • 11-08-12, ål 1,5 kg.
  • Den 19 augusti - sommarens största fångst av gädda, 35 kg.

Senast uppdaterad 110920

Totalt uttag: 1228 kg

 

Bottengarn i Hällsjön 2011

Bottengarn/jätteryssja sattes ut i Hällsjön för att sanera fiskbeståndet, främst då braxen. Det främsta syftet är att förbättra förutsättningarna för abborre, gädda och öring genom att minska det stora beståndet av braxen.

 

Fångstarm: 100 m, garnvikt c:a 250 kg, 8 ankare a' 20 kg.