Hällesjö fvof

Hällesjö 100

844 98 Kälarne

Telefon: 076-2900262

E-post: fiske@hallesjo.se


Plusgiro: XXX-XXXXX

Årsmötesprotokoll är lösenordsskyddade. Kontakta ordförande för att få lösenordet.

Styrelse

Ordförande

Namn - Gullik Nilsson

E-post - gullik.nilsson@klockarshallesjo.se

Telefon - 076-2900262

Kassör

Namn - Tomas Sundin

E-post - tomas.sundin50@gmail.com

Telefon - 070-6099630
Ersättare - Roland Lundström

Sekreterare

Namn - Åsa Roos

E-post - asa.roos@klockarshallesjo.se

Telefon - 070-2908084
Ersättare - Jan Andersson

Ledamot och vice ordförande

Namn - Lennart Hallborg

E-post

Telefon

Ersättare - Ulf Thynelius

Ledamot

Namn - Kjell Pettersson

E-post

Telefon

Ersättare - Eivor Rosenholm

Kontakta föreningen